SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; Çevresel tüm yasal ve diğer şartlara uygun olarak faaliyetlerimizi yürütür ve uygulamalar geliştiririz.
Enerji kullanımı, başta su olmak üzere doğal kaynak kullanımı, atıklar, su ve hava emisyonları alanlarındaki etkilerimizi en aza indirmeyi hedefleriz.
Sürekli gelişmeyi amaçlayan bir çevre yönetim anlayışı benimseriz. Çevre Yönetim Sisteminin performansını bilimsel gelişmelerle destekleriz.
Süreçlerimizde oluşan atıklarımızı kaynağında önler, yeniden değerlendirir, geri dönüştürür mümkün değilse mevzuata uygun olarak bertaraf ederiz.
Aldığımız kararlarda çevresel etkimizi göz önünde bulundurarak hareket ederiz. Çalışanlarımızın sürekli eğitimini sağlarız. Paydaşlarımızı bilinçlendiririz.
Tedarikçilerimizden müşterilerimize, tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını alırız. Çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirir, performansımızı amaç ve hedefler üzerinden takip ederek izler ve denetleriz. SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak; çevre politikamızı uygulanabilir en yüksek standartlarda gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Aslı Elif Tanuğur Samancı

01.07.2020