Doğal arı ürünlerinden biri olan propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir madde olup, antioksidan içeriği bakımından son derece zengindir. Arılar propolisi kovanda antibakteriyal, antifungal ve antiviral bir ajan olarak, steril ortamı sağlamak ve arı kolonisinin sağlığını korumak amacıyla kullanırlar.  Propolisin içeriğinde 300’den fazla bileşik tespit edilmiş  olup, polifenoller, terpenoidler, amino asitler, uçucu organik asitler, ketonlar, kumarin, kuinonlar, vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Propolisin yapısı, toplandığı bitkinin çeşidine, arı tarafından toplanma ve kullanım şekline, arıcının üretim şekline ve insan gıdasına uygun hale getirilirken kullanılan yöntemlere göre değişiklik gösterir. Propolis kovanda üretildiği hali ile tüketilememektedir. İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi ve vücudumuzun bu üründen faydalanabilmesi için, işlenmesi gerekmektedir. Bu işleme yöntemleri son derece önemlidir. Yanlış işleme teknikleri, çok değerli bir gıda olan propolisin özelliğini ve aktivitesini tamamen kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle propolis mutlaka uzmanlar tarafından, uygun alt yapı,  bilgi ve teknik donanım ile işlenmeli ve insan tüketimine sunulmalıdır.